Chương trình thời sự tối 06/12/2019  06/12/2019

Chương trình thời sự tối 06/12/2019

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15756327097475.mp4

Chương trình thời sự trưa 06/12/2019  06/12/2019

Chương trình thời sự trưa 06/12/2019

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15756161893251.mp4

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 06/12/2019  06/12/2019

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 06/12/2019

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15755960966223.mp4

Chương trình thời sự tối 05/11/2019  05/12/2019

Chương trình thời sự tối 05/11/2019

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15755524013578.mp4

Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất  06/12/2019

Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15756259927607.mp4

Thị trường chăn ga gối đệm  06/12/2019

Thị trường chăn ga gối đệm

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15756257292392.mp4

Rau củ  quả của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Hà  05/12/2019

Rau củ quả của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Hà

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15755399251751.mp4

Trang Can Lộc  06/12/2019

Trang Can Lộc

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15756252027106.mp4

Trang thành phố - Sức bật mới từ các chi bộ cơ sở  06/12/2019

Trang thành phố - Sức bật mới từ các chi bộ cơ sở

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15756248996775.mp4

Trang thị xã Kỳ Anh  05/12/2019

Trang thị xã Kỳ Anh

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15755422635633.mp4

Nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự  05/12/2019

Nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15755384994513.mp4

Hà Tĩnh chủ động phòng chống thiên tai  11/11/2019

Hà Tĩnh chủ động phòng chống thiên tai

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15734692321410.mp4

Cựu chiến binh Hà Tĩnh góp sức phát triển quê hương  07/11/2019

Cựu chiến binh Hà Tĩnh góp sức phát triển quê hương

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15731735671971.mp4

Chuyện phía sau điều 7, điều lệ Đảng  06/11/2019

Chuyện phía sau điều 7, điều lệ Đảng

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15730323836643.mp4

Ví, giặm ta về  05/12/2019

Ví, giặm ta về

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/https://www.youtube.com/watch?v=Sl-U1EbC0zA

Bác Hồ của em  28/11/2019

Bác Hồ của em

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15749282613378.mp4

Đặc sản ruốc cáy Trung Lương  25/11/2019

Đặc sản ruốc cáy Trung Lương

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15746711632530.mp4

Tuổi xanh với sinh hoạt cộng đồng  01/12/2019

Tuổi xanh với sinh hoạt cộng đồng

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15751658768742.mp4

Mạch nguồn văn hóa từ Danh nhân Trương Quốc Dụng  30/11/2019

Mạch nguồn văn hóa từ Danh nhân Trương Quốc Dụng

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15751031899557.mp4

Nêu gương  16/11/2019

Nêu gương

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15738881697502.mp4

Tăng cường quản lý tàu cá ra vào cảng  21/09/2019

Tăng cường quản lý tàu cá ra vào cảng

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15690358321445.mp4

Thông điệp từ bức thư không thả bóng bay  16/08/2019

Thông điệp từ bức thư không thả bóng bay

http://www.hatinhtv.vn/uploads/topics/15659463662604.mp4

Đang xem:   15
Lượt xem trong ngày:   233
Tổng lượt truy cập:   27,605,147